De wereld van vandaag kent een hoog tempo en is zeer concurrerend. Bedrijven staan nu voor meer uitdagingen dan ooit tevoren: economische onzekerheid, toenemende wereldwijde concurrentie, toenemende marktfragmentatie, krimpende marges en een groot aantal technologische veranderingen zoals het Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI), virtual reality (VR), big data-analyse en aanbevelingsengines. Om in de huidige markt te slagen, hebben bedrijven een adaptieve aanpak nodig die operationele uitmuntendheid combineert met strategische planning. In dit artikel worden enkele van de beste praktijken voor het stellen van doelen en organisatieontwikkeling geïdentificeerd – de processen voor het ontwerpen van structuren, processen en capaciteiten om uw organisatie in staat te stellen haar doelen efficiënt en kosteneffectief te bereiken.

Organisatieontwikkeling

Stel een duidelijk doel.

Als u niet weet waar u naartoe wilt of waarom, is het moeilijk om een pad uit te stippelen dat naar succes leidt. Definieer wat succes voor uw organisatie betekent. Voor een bedrijf kan succes andere dingen betekenen dan voor een non-profitorganisatie. Succes kan bestaan uit omzet, winst, groei, grotere klanttevredenheid, kostenverlaging, enz. Als u succes niet kunt definiëren, weet u ook niet waar u naar toe moet bouwen. Hoe duidelijker je doel is, hoe groter de kans dat het je teamleden inspireert en hun aandacht vasthoudt. Het kunnen verwoorden van uw doel helpt ook om de verwarring te voorkomen die natuurlijk ontstaat als u probeert te jongleren met verschillende concurrerende doelen. Hoe meer u weet over uw organisatie, hoe effectiever u organisatiestructuren en -processen kunt ontwerpen om de doelen die u hebt vastgesteld te ondersteunen.

Ontwikkel een haalbaar plan om je doel te bereiken.

Zodra u uw doel hebt bepaald, kunt u beginnen uit te zoeken hoe u van waar u nu bent kunt komen naar waar u wilt zijn. In het bedrijfsleven betekent dit meestal het ontwikkelen van een groeiplan, een stappenplan om je doelen te bereiken, en een budgetplan om de nodige financiële voorwaarden voor groei te creëren. Voor non-profitorganisaties kan dit een beoordeling inhouden van hoeveel inkomsten u momenteel genereert, hoeveel u bereid bent uit te trekken voor nieuwe fondsenwervingsinspanningen of andere kosten, en hoeveel u zou willen of moeten inzamelen.

Houd de voortgang in de richting van uw doel bij en maak waar nodig aanpassingen.

Wanneer u een doel stelt, bestaat de neiging om u alleen te richten op de huidige situatie en mogelijke problemen te negeren die zich kunnen voordoen en het bereiken van uw doel uitdagender kunnen maken. Dit is vooral belangrijk wanneer je een langetermijndoel stelt, omdat je de neiging hebt aan te nemen dat je oneindig veel tijd en middelen hebt. Die veronderstellingen zijn vaak onjuist, vooral wanneer u te maken hebt met complexe kwesties zoals economische onzekerheid, stijgende kosten voor gezondheidszorg, cyberveiligheidsrisico's en tal van andere uitdagingen.

Conclusie.

Als u een duidelijk doel stelt en een realistisch plan ontwikkelt om dat doel te bereiken, bent u goed op weg om een betere toekomst voor uw organisatie te creëren. De volgende stap is het bijhouden van de voortgang naar je doel en waar nodig bijsturen. Als u dit doet, vermijdt u de valkuilen die u uit de koers kunnen brengen en houdt u uw organisatie op koers naar succes.

Recommended Posts